Uveli smo nove standardeposlovnog uspeha
Detaljne studije i elaborati o tehno-ekonomskim aspektima uvođenja autobusa na električni pogon, tehnoekonomska analiza rada, kao i analiza troškova eksploatacije autobusa na električni pogon iCNGpogo.
Preuzmi studiju

STUDIJA I

Elaborat o tehno-ekonomskim aspektima uvodjenja autobusa na električni pogon (E-bus) na liniju br.13 (Detelinara-Grbavica-Univerzitet) u Novom Sadu

Preuzmi studiju

STUDIJA II

Tehnoekonomska analiza rada E-busa, dizeli CNG autobusa na liniji: Vijećnica-Dobrinja u Sarajevu

Preuzmi studiju

STUDIJA III

Analiza mogućnosti uvođenja autobusa na čisto električni pogon u Rijeci

Preuzmi studiju

STUDIJA IV

Analiza troškova eksploatacije autobusa na električni pogon iCNGpogonna primeru voznog parka od 10 solo autobusana primeru GSP Skopje